• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najlepsze miejsca na nurkowanie

Studnie są w stanie być rozmaite, zależnie od warunków gruntowo- wodnych na danym obszarze. W przypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały stosownie rzeczową wydajność, a na obszarze nieruchomości już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą mieć odpowiednią głębokość, aby rury osłonowe oraz filtracyjne odnalazły się w powłoce wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kół betonowych bądź też z tworzywa sztucznego – przetestuj studnie głębinowe poznań. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, element pompy z przyłączem wodociągowym oraz zawory służące do zamykania przepływu wody w rurociągu i zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie urządzenia jak pompy głębinowe do zapewnienia poprawnego ciśnienia w instalacji domowej i poboru trafnej ilości wody.

1. Zobacz więcej

2. Zobacz więcej

Najlepsze miejsca na nurkowanie

Categories: Turystyka

Comments are closed.